پنجره عشق

اعتراف تلخی ست ولی...

 

                                  عشقم و آن غریبه

                                                       به هم می آیند...

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

اے ڪسانے ڪ پشت سرم حرف میزنید
خوشحالم ڪ اینقدر درگیر مـטּهستید

 

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

آتش زבטּ بـہ یڪــْ “ سَرنِـوشتــْ ”

" ڪـِبـْریتـ ْ " نمے خواهـב ڪـِہ !!

“ پــْـا ” می خواهـב …

ڪـِہ لگـב بزنے بـہ همـہ בارایے یڪــْ نفر …

و …

بــــِـــــروے .. !!

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

بیشعورترین موجود دنیا "دلمه"

روزی هزار تا دلیل و منطق می یارم براش اروم میشه

ولی بازم دم دمای شب که میشه میگه

چرااااااا...؟؟؟؟

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

به سلامتی پسری                                                                               

 

كه وقتی بهش میگی دوسش داری،وقتی میبینه لیاقت عشق ترو نداره یا چیز دیگه ای و

 

میره با یكی دیگه رفیق میشه بعدش اكه جایی ببینتد سرشو بالا نمیگیره

 

 كه نگات كنه چون غیرتش حالشو میگیره.

 

به سلامتی دختری كه از هر دری وارد میشه و هر كاری رو میكنه كه

 

 به طرف مقابلش ثابت كنه كه با تمام وجود دوسش داره

 

.فقط طرف مقابل باید یكم فهم و دركشو به خرج بده،كه مطمینا نمیده...

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود ...
پــــــــس خواهم زد …
تنــــــــــها …
تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

...............................^^^^^^^^^^^^...........................

چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـــمـ 

 

 بـﮧ هــَـــوآی تـُـو 

 

♥ اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـב